Partners

Square DMS is gewend samen te werken met partners. Onze oplossingen staan immers niet op zich zelf maar integreren met andere applicaties om aan uw informatievoorziening invulling te geven. Square DMS maakt onderscheid in enerzijds business partners en anderzijds technologie partners.

Partners

Business partners van Square DMS bieden software-applicaties aan waarmee de basisprocessen van organisaties worden geautomatiseerd. De oplossingen van Square DMS integreren met deze primaire applicaties. Inmiddels zijn vele integraties gezamenlijk opgeleverd en wordt veel tijd en aandacht gegeven aan de verdere ontwikkeling van de integratie.

Technologie partners van Square DMS bieden software- of hardware oplossingen aan die:

  • de basis vormen voor de oplossingen van Square DMS
  • of complementair zijn aan de functionaliteit van de oplossingen van Square DMS.

Onze technologie partners onderscheiden zich door hun specialisme op hun vakgebied en de jarenlange kennis en ervaring die zij op dit vakgebied en processen hebben.

     

Wilt u ook graag partner worden?